Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Bu siteyi kullandığınız taktirde aşağıdaki koşulları, yazılanlarla sınırlı olmaksızın tüm maksat ve halin icabı ile kabul etmiş sayılacaksınız.
Kullanıcılar bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Burada mevcut olan bilgiler PartTime Ajans’nın önceden yazılı izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz, ticari amaçla kullanılamaz. Siteye erişim serbest ve anonimdir.

Bilgiler yayımlandığı zaman itibariyle geçerlidir. Ancak tüm bilgiler gereken durumlarda revize edilecektir. Bu sitede yer alan bilgilerin revizesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak; PartTime Ajans önceden haber vermeksizin, istediği zaman sitedeki bilgilerin revizesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkarılması gibi işlemleri yapacak tek yetkili olup bu konuda tüm haklara sahiptir. Bu web sitesi veya bu web sitesindeki PartTime Ajans, şubeleri, iştirakleri, ürünleri ve servisleri ile ilgili veya hakkındaki bilgiler, resimler, logolar ve ikonlar olduğu gibi ve elde olan şekilde, ima edilmiş ya da söylenmiş herhangi bir garanti veya temsil olmaksızın, işaret edilmiş ticari kanunları
içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, özel bir amaca hizmet veya bir anlaşmayı bozmaya yönelik olmadan sağlanmıştır.Bu Web sitesindeki bilgiler PartTime Ajans ve onun ürünleri ve servisleri hakkında bilgi vermek amacıyla iyi niyetle hazırlanmasına karşın, bu Web Sitesine erişim veya kullanımdan veya bu Web Sitesindeki malzeme, bilgi, fikri veya önerilerin kullanımından kaynaklanan herhangi,
bunlarla sınırlı olmadan ve bunları içeren, direk, dolaylı, özel, kaza sonucu veya bir başka nedenden kaynaklanabilecek zararlardan PartTimel Ajans, şubeleri, bağlı olduğu şirketler, iştirakleri ve çalışanları sorumlu tutulamaz. Bu Web Sitesi PartTime Ajans’nın kontrolü altında olmayan başka web sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. PartTime Ajans bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Bu Web Sitesindeki herhangi bir bilgiyi kısmen veya bütün olarak değiştirmemeyi ve düzeltmemeyi, herhangi bir bilgi eklememeyi kabul ediyorsunuz.

Finansal Veri

Bu sitede bulunabilecek yıllık raporlar ve finansal hesap özetleri gibi finansal verilerin sadece kağıt üzerinde yazılı olan versiyonları gerçek kabul edilir.

Başvurular

Başvuru yaparken verdiğiniz bilgilerin 3. kişilerle paylaşılabileceğini kabul etmiş sayılırsınız.
Sözleşilen vakitte çekime gitmeyen ya da son dakikada iptal eden modeller, çekimi son dakikada iptal eden fotoğrafçılar ya da ajanslar kara listeye eklenirler.

Fikri Mülkiyet

Bu web sitesinde gösterilen, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, bütün makaleler, yazılar, fotoğraflar, örnekler ve diğer grafiksel malzemeler ve isimler, logolar, ticari markalar ve servis markaları, PartTime Ajans veya onun şubeleri, iştirakleri veya lisans firmalarının malıdır ve ticari marka, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet kanunları tarafından korunmaktadırlar. Bu Web Sitesinde

adı geçen diğer ürünler ve şirketler sahiplerinin ticari markaları olabilir. Bu ve benzeri malzemeyi ve parçalarını yeniden üretmeniz, yollamanız, dağıtmanız, bozmanız, satmanız, yayınlamanız ya da dolaştırmanız yasaktır:
Burada bulunan hiçbir şey, PartTime Ajans’a ya da üçüncü şahıslara ait herhangi bir patent veya ticari marka altındaki herhangi bir lisans veya hak, ima, doktrin veya herhangi başka birşey ile tartışmaya açık olarak yorumlanamaz. Ayrıca yukarıda da açık şekilde ifade edildiği gibi burada bulunan hiçbir şey, herhangi bir lisans veya haktan herhangi bir telif hakkı veya belirtilen bilgi, veri, ürünler ve servislerle ilişkili diğer fikri mülkiyet haklarına kadar, tartışmaya açık olarak yorumlanamaz

Hukuk ve Yargı Hakkı

Sitenin içeriği Türk Ceza Kanunu, 5846 sayılı kanun ve tüm yasal mevzuat koruması altındadır.